"ЕФЕКТ+" - Счетоводна информационна система
ВКЛЮЧВАЩА:
- СЧЕТОВОДНА ОБРАБОТКА,
- ОБРАБОТКА ПО ДДС И ДИСКЕТИ,
- МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ ,
- ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ,
- РАЗЧЕТИ, 
- ВАЛУТА,
- СЧЕТОВОДЕН ОТЧЕТ /ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ, ОПР, 
БАЛАНС, ПАРИЧЕН ПОТОК, КАПИТАЛОВА АДЕКВАТНОСТ,.../, 
- ГОТОВА ЗА РАБОТА В МРЕЖА БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ НА БРОЯ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА

"ЕФЕКТ+" - Работни заплати
- индивидуални фишове за заплати с начисления и удръжки 
- пълен набор от алгоритми и методики за изчисление
- ведомости
- месечни рекапитулации по отдели и общи 
- Приготвя дискети към РУСО!... и други полезни и удобни

"ЕФЕКТ+" Калкулации
- за приложение в изработката на изделия или рецепти за кухни
- справки за изписаните материали по обекти
- оценка на себестойността на продукцията и реализираната печалба
- следене на наличностите в реално време
- справки за недостиг на материали
- инвентаризационен протокол
- при въвеждане на рецепти - възможност за замяна на материали или с готови

"ЕФЕКТ+" За търговски обекти
- следене на доставките и продажбите на неограничен брой обекти
- следене на разплащанията с доставчици и кленти
- следене на печалбата
- групиране на стоките

"ЕФЕКТ+" Абонамент и разпространение на печатни издания
- абонамент за печатни издания по различни схеми
- фактуриране
- разпределение на печатните издания на дистрибутори, обекти и абонати
- дневно разпределение на разносваните издания
- следене на доставките
- следене на разплащанията с дистрибуторите и доставчиците

За всички програми няма ограничение в броя на фирмите, с които се работи. Осигурено е предпазване от смесване на данни.